Plan pracy szkoły cd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPREZY SZKOLNE

 

AKCJE SZKOLNE

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

K. Biskup

 

Zbiórka surowców wtórnych.

S. Niwergol

 

Akcje charytatywne

Nauczyciele w razie potrzeb

 

Sprzątanie świata

R.Spałek

 

Akcje Samorządu Uczniowskiego

 

Opiekun SU

OLIMPIADY I KONKURSY

 

NAZWA   KONKURSU

ZASIĘG

(szkolny,gminny…

NAUCZYCIEL - koordynator

Przegląd teatrzyków  Niemieckojęzycznych

gminny

 

S. Niwergol

Konkurs  Ortograficzny klas I- III

gminny

M. Perwejnis

 

Przegląd Kolęd

gminny

M. Cierpich / A.Łozińska

 

Konkurs Piosenki Turystycznej  Oddziału PTTK w Zawadzkiem.

międzygminny

M. Cierpich / A.Łozińska

 

Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na ludową nutę”

międzygminny

M.Cierpich / A.Łozińska

E.Swoboda

„Mała Olimpiada  Matematyczna”.

 

powiatowy

A. Łozińska

Diecezjalny Konkurs Wiedzy   Religijnej

 

diecezjalny

A.Patoła

Konkurs przyrodniczy dla klas IV – VI.

 

wojewódzki

R. Spałek

Konkurs j. niemieckiego dla klas IV   – VI.

 

wojewódzki

S. Niwergol

Konkurs jęz. angielskiego dla klas IV – VI.

 

wojewódzki

K. Biskup

Konkurs matematyczny   dla klas IV – VI.

 

wojewódzki

A. Poliwoda

Konkurs „Allfik matematyczny”

 

ogólnopolski

A.Poliwoda

Konkurs „Kangur matematyczny”

 

międzynarodowy

A.Poliwoda

Konkurs j. polskiego dla klas IV - VI

wojewódzki

E. Swoboda

 

Konkursy plastyczne

wojewódzki

D. Robak – Detko

 

Konkurs recytatorski „Jugend tragt  Gedichte vor”

wojewódzki

S. Niwergol

 

Festiwal piosenki wartościowej

 

wojewódzki

A.Łozińska,M.Cierpich

WYCIECZKI I WYJAZDY

Wycieczki, rajdy, zloty, wyjazdy organizowane przez SK PTTK

Piotr Jendruś

opiekun SKKT/PTTK,

Zgodnie z planem pracy SK PTTK

Pielgrzymka szkół im Jana Pawła II do Częstochowy

 

A. Patoła

11.10.2011 r.

Pielgrzymka szkół im Jana Pawła II do Rzymu

 

S.Niwergol

Marzec 2013 r.

Wycieczka szkolna klas I – III

 

A.Łozińska

maj/czerwiec 2012 r.

Wycieczka szkolna dla kl. IV-VI

 

P.Jendruś

maj/czerwiec 2012r.

Pielgrzymka szkół im Jana Pawła II na Górę Św. Anny

 

D.Robak-Detko

czerwic 2013

                                        APELE SZKOLNE I AKADEMIE

 

Zadania

Termin realizacji

 

NAUCZYCIEL - koordynator

Uroczyste rozpoczęcie roku  szkolnego 2011/2012

 

03 .09.2012 r.

D.Robak-Detko

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej ,  „Pasowanie na Ucznia”.

 

19.10.2012 r.

E. Swoboda, A.Łozińska

Spotkanie środowiskowe „Jan Paweł II – Papież Rodziny”

 

22.10.2012

A.Patoła

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości Polski.

 

11. 2012 r

I.Pietruszka

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji  3 Maja.

 

05.  2013r.

P.Jendruś

Pożegnanie klasy VI i uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

06.  2013 r.

K.Biskup, P.Jendruś

 

GAZETKI  SZKOLNE

 

S.U.

K.Biskup

 

NASZ  PATRON  JAN  PAWEŁ  II

A.Patoła

 

PTTK

P. Jendruś

 

SUKCESY

S.Niwergol

 

PODZIĘKOWANIA, PISZĄ O NAS

 

I.Pietruszka

SZKOŁA  BEZ  PRZEMOCY

 

A.Łozińska

WARTO  BYĆ  DOBRYM

E. Swoboda

 

 

ZAWODY I TURNIEJE SPORTOWE

 

NAZWA

ZASIĘG

NAUCZYCIEL - koordynator

Biegi przełajowe

 

powiatowy

P.Jendruś

Turniej mini piłki nożnej

 

gminny

P.Jendruś

„Puchar Stoczka”  w biegach  przełajowych

 

międzygminny

P.Jendruś

 XII Międzyszkolny Turniej Ringo  Puchar Dyrektora Szkoły.

 

międzyszkolny

P.Jendruś